Motivacija zaposlenih

 

Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju osnovno zanimanje savremenog managementa ljudskih potencijala, jer jedino izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sistema se  može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrednost. Za to je bitno znati, koje motivacijske tehnike, na koji način i u kojim uslovima omogućuju izgradnju kvalitetnog motivacijskog sistema. Otkrijte pravu strategiju za uspešnu motivaciju vaših zaposlenih. Naučite kako da izbegnete motivacione greške i mitove i podstaknite samomotivaciju kod vaših zaposlenih.

 

 

Deo onoga što će polaznici naučiti:

 

 • Realnost za motivaciju
 • Shvatanje motivacije
 • Šta motiviše zaposlene
 • Građenje motivacione sredine
 • Mitovi kod motivisanja zaposlenih
 • Motivacione strategije
 • Motivacione tehnike za zadržavanje zaposlenih 
 • Podsticanje samomotivacije kod zaposlenih

 

Činjenice:

 

 • Zaposleni odlaze i pored dobre nadoknade
 • Najveći problem menadžera je da zadrže zaposlene 
 • Nedostatak motivacije dovodi do slabih performansi 
 • Nemotivisani zaposleni ne ispunjavaju u celosti  svoje radne zadatkeCiljevi i dobiti trening programa:

 

 • Sticanje znanja kako da se proceni mogućnost za motivisanje zaposlenih 
 • Razvijanje adekvatnih veština za strateško efektivno motivisanje zaposlenih 
 • Uticanje na motivaciju kod zaposlenih  
 • Podsticanje samoinicijative kod zaposlenih Trening program namenjen je:

 

 • Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa 
 • Linijskim menadžerima 
 • Menadžerima manjih firmi 
 • Rukovodećem sektoru